ALATEADVUS – Jure Biochonski SOOMES

Seminar toimub inglise keeles tõlkega eesti keelde.

The seminar is in English with an Estonian translation.

THE ROLE OF THE UNCONSCIOUS MIND IN OUR EXISTANSE

Metaphors are used in everyday language and play a role in the therapeutic domain. As all our problems are illogical and irrational they are created by our imagination. Through symbols, metaphors, dreams, fairy tales we can access directly any unconscious material that is controlling our emotions and behaviours.

As Freud said the aim of therapy is to make the unconscious conscious. We will make a journey into the hidden aspects of our personality using guided affective imaginary and psycho imaginative therapy.

PLEASE BRING WITH YOU 10 PERSONAL OBJECTS!!!!!!

Theoretical assumptions

 1. All our “problems” are illogical and irrational.
 2. Any attempt to analyze logically the illogical will be a waste of time.
 3. Our problems were created by our imagination.
 4. Therefore we need to use the imagination to dissolve those problems (Hypnosis)
 5. The best way to imagine things is by closing your eyes, this is called hypnosis
 6. As our illogical problems are illogical it will be useful to use symbolism
 7. all our problems are a normal reaction to an abnormal situation

ALATEADVUSE ROLL MEIE ELUS: metafoore kasutatakse igapäevaelus pidevalt ja need mängivad suurt osa ka teraapia valdkonnas. Kuna kõik meie probleemid on ebaloogilised ja irratsionaalsed, on nad loodud meie enda kujutelmades. Läbi sümbolite, metafooride, unenägude ja muinasjuttude saame ligipääsu igasugusele alateadlikule materjalile, mis kontrollivad meie emotsioone ja käitumist. Nagu Freud ütles on teraapia eesmärk teha alateadlik teadlikuks. Läbime teekonna, et jõuda varjatud aspektideni, mis on seotud meie isiksusega, kasutades juhitud tajukujutlusi ja psühholoogilist loomingu teraapiat.

Seminarile tulles, palun võta kaasa 10 isiklikku eset!!!!

Teoreetilised väited, mida  uuritakse:

 1. Kõik meie „probleemid“ on mitte loogilised ja irratsionaalsed.
 2. Iga katse analüüsida mitte loogilist loogikaga, on aja raiskamine.
 3. Meie probleemid on loodud meie kujutelmade poolt.
 4. Ja just seetõttu peame kasutama kujutlusvõimet, et need probleemid lahendada (hüpnoos).
 5. Parim viis midagi ette kujutada, on sulgeda silmad ja see juba ongi hüpnoos.
 6. Kuna meie mitte loogilised probleemid on mitte loogilised, on abiks kasutada just sümbolismi
 7. Kõik meie probleemid on normaalne reaktsioon ebanormaalsetele olukordadele.

Meie kehas ja alateadvuses on olemas kõik vastused. Vaja on vaid esitada õigeid küsimusi.

Oma elu loomine on meie enda kätes. Sisemine tarkus ja jõud – võime muutuda nii füüsiliselt kui psüühiliselt – asub meie sees ja ootab vallandumist.

Hüpnoosiseisund, mis tekib sügaval lõdvestumisel ja meele sissepoole pöördumisel, vabastab loova kujutlusvõime ning loob mentaalse keskkonna, kus on võimalik ligi pääseda oma sisemisele infole – teadvustamata tunnetele, suhtumistele ja hoiakutele, mis mõjutavad meie otsuseid, suhteid ja tervist.

 

Lektorist: Transpersonaalse psühhoteraapia ja hüpnoteraapia kooli Teadlik Mina asutaja ja juhataja.

Transaktsionaalse hüpnoanalüüsi (THA) looja. Jure Biechonski viib läbi kursusi Euroopas ja Aasias. 30-aastane kogemus psühhoterapeudina, sh 9 aastat kestnud õpingud hüpnoteraapias, ta on läbinud 3-aastased õpingud humanistlikus nõustamises ning on õppinud 2 aastat pereteraapiat ning edasijõudnute tasemel NLP-d. Lisaks sellele on läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi (reiki, vabastav hingamine, refleksoloogia, psühhodraama, kunsti- ja tantsuteraapia). On õppinud 3-aastat Inglismaa Hüpnoteraapia ja Nõustamise Koolis ning Atkinson Balli Hüpnoteraapia ja Hüpnotervenemise Kolledži lõpetanud.

Lisainfo:

 • Kellaaeg: laupäeval 10:00 – 18:00 ja pühapäeval 10:00 – 18:00.
 • Toimumiskoht: Haarniskatie 11, 00910 Helsinki, Soome
 • Info: heidy@santtey.ee   Küsimuste korral helistada: +358400797414 Heidy Kõiv.

Oled südamset oodatud!

Loading Map....

Toimumisaeg:

10.11.2018 - 11.11.2018
10:00 - 18:00

Toimumiskoht:

Sündmus Soomes


Broneerimine

Sellele üritusele online registreerumine pole veel alanud või on juba lõppenud.