Kohalolutreening (Mindfulness)

Kohalolutreeningus olen omavahel kokku sobitanud teooria ja praktika.

Kohalolutreening on kokku pandud vaikuseminutite, valu kontrolli, emotsioonide juhtimise, hüpnoosi, ärksameelsuse  ja erinevate teraapiate põhjal. See on baas kõigele, mida oma elus teed.

Milliste küsimuste/probleemidega tullakse:

 • Tähelepanu hajumine
 • Muretsemine
 • “Kaine mõtlemise” kadumine
 • Mõistliku agressiivsuse ja teravuse kadumine
 • Ärevus
 • Avaliku esinemise hirm
 • Läbipõlemise sümptomid
 • Tulemuste seisak
 • Treenigul õnnestumised, võistlustel mitte
 • Hirm sooritusjärgsete mõtete ees

Olles siin ja praegu jälgid avatult, heasoovlikult ja aktiivselt oma kogemusi reaalajas. Selline võime on meil kõigil olemas. See vajab aga treenimist. Pigem on meid õpetatud tegema mitut asja korraga, tegema neid kiiresti ja palju. Meie mõistus töötab pidevalt, mõtted rändavad edasi-tagasi kas minevikku või tulevikku, sealt kerkivad aga sageli üles probleemid. Teadvelolek seevastu avab ukse praegusesse hetke. Selle praeguse hetke lihtsusesse, kus tavaliselt pole ka probleeme. Kui me saame tulla oma mõtete juurest ära siia, reaalaega, oma keha sisse, oma hingamise juurde, siis see muudab nii mõndagi meie elus. Siin saame vaadelda ka oma mõtteid ja tundeid kui objekte, olles seeläbi neist vähem kaasa haaratud. See on olemise kunst, kus pole vaja pidevalt võrrelda enda vastavust ettenähtud standardile, muuta kogemusi teistsuguseks, anda hinnanguid ja olla  rahulolematu. Teadvelolek on ainuke vastumürk automaatpiloodile, aidates meil olla rohkem kohal ja mitte tormata läbi elu. See aitab meil elu rikkalikumalt ja teadlikumalt elada, vabaneda pingetest, teada saada oma olemusest ja hakata elu nautima.

Kohalolutreening on tähelepanu ja meelerahu harjutuste programm, mis:

 • aitab paremini keskenduda,
 • rahustab ärevat meelt ja vähendab stressi,
 • vähendab läbipõlemise riski ja depressiivsust,
 • parandab enesejuhtimisoskust,
 • toetab enesekindlust ja kasvatab eneseusku,
 • parandab akadeemilist edukust ja sooritusvõimet,
 • suurendab elurõõmu,
 • parandab und,
 • aitab ennetada haiguste väljakujunemist,
 • muudab hoolivamaks ja sõbralikumaks enda ja teiste suhtes,
 • teeb päeva efektiivseks, andes aega juurde ja tagades parema seisundi tegutsemiseks.

Autoga sõites tuleb ette olukordi, kus me sõidame mõnikord mitmeid kilomeetreid olles nn. “automaatpiloodil” ilma, et me tegelikult oleksime teadlikud sellest mida teeme. Sarnasel viisil on võimalik, et me pole “kohal” hetkest hetke, suure aja oma elust. Elades automaatpiloodil on vägagi tõenäoline, et miski või keegi vajutab meie nuppudele, mistõttu võtavad meie üle võimust vanad harjumused ning kasutud mõttemustrid. Me ütleme sääraste olukordade kohta, et “see on kui harjumus”, “käitusin mõtlematult”, “automaatselt” või “emotsiooni ajendil”.

Kohalolu treeningul arutleme ja vestleme teadveloleku teemadel, selgitame harjutuste tausta ja olemust, teeme koos harjutusi ja jagame kogemusi. Iga kord lepime kokku ka harjutuse, mida vahepealsel ajal on hea praktiseerida iseseisvalt. Grupitreeningu eeliseks on omavaheliste kogemuste jagamine, mis toetab osalemismotivatsiooni ja rikastab saadud kogemust.

Olles kohal on ühendatud keha-meel-vaim!

“Olles läbinud paljusi erinevaid kursusi võin öelda, seda baasi kasutatakse igal pool, see on nagu alus, millele saab peale ehitada ükskõik mida. Kui sa oled ärkvel, kohal ja toimid antud ajas, siis on muutused võimalikud.”

Tagasiside osalejatelt:

 • Iseenda veel parem tundma õppimine. Kuidas oma emotsioone paremini kontrollida, oskus näha ja tunda rohkem ja olla tänulik selle eest mis sul juba on.  Aitäh toreda kogemuse eest ja uute teadmiste eest!
 • Mulle meeldis kõik. Sain endas meelerahu. Energia oli mõnus ja koht sobilik.
 • Igal treeningul oli erinev teema ja kõik oli huvitav ja hästi valitud. Ühe treeningu kestvus oli täpselt paras. Treeningud andsid kokkuvõttes hea pinnase, kus tööd iseendaga jätkata.

 

Kairi Kuusma http://www.santtey.ee/meist/santtey-kairi/